Certifikát GMP+ FSA

Späť na zoznam

Certifikácia štandardu bezpečnosti krmív

Potravinársky sektor Európskej únie je regulovaný celou radou hygienických štandardov. Tie vytvárajú základný rámec pre zaistenie kvality u konečných potravín. Štandard GMP+ FSA zaisťuje bezpečnosť krmív pre zvieratá, ktoré ďalej vstupujú do krmivárskeho/potravinárskeho reťazca. Skratka GMP+ FSA znamená Good Manufacturing Practice (SVP - správna výrobná prax) a Feed Safety Assurance.

Systém zaistenia kvality je uplatňovaný v celom krmivárskom reťazci, a to od prvovýroby, cez obchod až po laboratórne analýzy. Certifikácia podľa GMP+ FSA obsahuje časť požiadavkou z HACCP a časť z ISO 9001/ISO 22000.

Základom štandardu sú pravidlá správnej výrobnej a hygienickej praxe (GMP / GHP), analýza rizík a stanovenie kritických kontrolných bodov (HACCP) a legislatívne požiadavky krmivárskeho/potravinárskeho práva EU.

Pre koho je štandard určený

Štandard GMP+ FSA je určený prvovýrobcom poľnohospodárskych komodít pre výrobu krmív, výrobcom a skladovateľom kŕmnych zmesí a doplnkových látok, prepravcom poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (automobilová i lodná preprava, atd.), obchodníkom s komodita - mi, výrobcom a obchodníkom s krmivami pre domáce zvieratá.

Základné ciele

 • Vyrábať a dodávať krmivo, ktoré je bezpečné pre konzumenta, zvieratá a životné prostredie
 • Zaistiť spoľahlivosť a dôveryhodnosť pre všetkých investorov
 • Zaistiť transparentnú činnosť

Prínosy GMP+ FSA

 • Zjednodušenie medzinárodného obchodu s komoditami
 • Splnenie požiadaviek zahraničných obchodníkov
 • Jednoznačná identifikácia a minimalizovanie rizík zdravotnej nezávadnosti krmív
 • Uistenie odberateľov o kvalite a zdravotnej nezávadnosti Vašich produktov
 • Dôveryhodná garancia bezpečnosti produktov potvrdená nezávislou treťou stranou
 • Efektívne riadenie interných procesov, vytvorenie pevného základu pre rozhodovanie
 • Zvýšenie dôvery štátnych kontrolných orgánov

Stáhněte si leták v PDF

Máte záujem o tento certifikát?

Ak máte o túto službu záujem, neváhajte nás kontaktovať pomocou dopytového formulára.

Kontaktujte nás

Prečo zvoliť URS?

 • URS je nositeľom nadnárodnej akreditácie UKAS - United Kingdom Accreditation Service.
 • Vysokú kvalitu služieb URS Holdings si overilo už viac než 40 000 klientov v 32 krajinách sveta.
URS Holdings vo svete
Viac ako 47 000 kontraktov
v 40 krajinách sveta!
Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky alebo záujem o naše služby, využite, prosím, Kontaktný formulár. Na Vaše otázky budeme reagovať do 48 hodín.

United Registrar of Systems Slovak, s.r.o.
Zámocká 30
811 01, Bratislava
Slovensko

M: +421 905 454 870
E: info@urs-certifikacia.sk

Kontaktujte nás

Vylúčenie odpovednosti: Publikované materiály | Pravidlá a predpisy | Údaje a loga | Politika | Uľahčenie prístupu