Certifikát ISO 27001

Späť na zoznam

Tretie tisícročie sa často spája s informačnou revolúciou a úspech je determinovaný schopnosťou organizácie používať a chrániť svoje informácie, ktoré sa stávajú stále cennejším aktívom každej spoločnosti.

Certifikovaný Systém manažmentu bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001 dáva overený návod na riešenie ochrany informácií a je plne zlučiteľný s už zavedenými systémami manažmentu a ich procesmi vo všetkých typoch organizácií.

Prínos certifikácie podľa ISO 27001:

  • zabezpečuje a zefektívňuje toky informácií vnútri spoločnosti;
  • zaisťuje včasnú dostupnosť informácií;
  • zamedzuje strate, zneužitiu a neoprávnenej modifikácii informácií;
  • zaisťuje dostupnosť informácií iba oprávneným osobám;
  • zabezpečuje ochranu osobných údajov a ďalších legislatívnych požiadaviek, napr. zákon o ochrane osobných údajov, autorský zákon, Obchodný zákonník, konkurenčné doložky v zmluvných vzťahoch a pod.

Certifikovaná firma sa môže na svojich propagačných materiáloch prezentovať ako držiteľ certifikátu a používať logo URS a UKAS.

Stáhněte si leták v PDF

Máte záujem o tento certifikát?

Ak máte o túto službu záujem, neváhajte nás kontaktovať pomocou dopytového formulára.

Kontaktujte nás

Prečo zvoliť URS?

  • URS je nositeľom nadnárodnej akreditácie UKAS - United Kingdom Accreditation Service.
  • Vysokú kvalitu služieb URS Holdings si overilo už viac než 40 000 klientov v 32 krajinách sveta.
URS Holdings vo svete
Viac ako 47 000 kontraktov
v 40 krajinách sveta!
Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky alebo záujem o naše služby, využite, prosím, Kontaktný formulár. Na Vaše otázky budeme reagovať do 48 hodín.

United Registrar of Systems Slovak, s.r.o.
Zámocká 30
811 01, Bratislava
Slovensko

M: +421 905 454 870
E: info@urs-certifikacia.sk

Kontaktujte nás

Vylúčenie odpovednosti: Publikované materiály | Pravidlá a predpisy | Údaje a loga | Politika | Uľahčenie prístupu