Certifikát ISO 9001

Späť na zoznam

ISO 9001 je medzinárodný podnikový štandard obsahujúci kritériá pre dokumentáciu, implementáciu a certifikáciu systému riadenia kvality.

Systém riadenia kvality je možné vykonávať v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na veľkosť firmy, predmetu činnosti a vlastníctva.

Certifikácia ISO 9001 systému riadenia kvality je jedným z faktorov, ktorý uľahčuje medzinárodný obchod s tovarom a službami.

Certifikovaná spoločnosť má istotu, že pôsobí v súlade s medzinárodným podnikovým štandardom ISO, ktorý je celosvetovo uznávaný.

Prínosy certifikácie podľa ISO 9001:

  • optimalizuje riadenie procesov v organizácii;
  • vytvára nové obchodné príležitosti;
  • zväčšuje dôveru vašich zákazníkov ako bezpečného dodávateľa služieb a výrobkov;
  • zvyšuje konkurencieschopnosť;
  • znižuje náklady a vytvára úspory;
  • pomáha udržať a zlepšovať pozíciu podniku na trhu.

Certifikovaná firma sa môže vo svojich propagačných materiáloch prezentovať ako držiteľ certifikátu a používať logo URS a UKAS.

Stáhněte si leták v PDF

Máte záujem o tento certifikát?

Ak máte o túto službu záujem, neváhajte nás kontaktovať pomocou dopytového formulára.

Kontaktujte nás

Prečo zvoliť URS?

  • URS je nositeľom nadnárodnej akreditácie UKAS - United Kingdom Accreditation Service.
  • Vysokú kvalitu služieb URS Holdings si overilo už viac než 40 000 klientov v 32 krajinách sveta.
URS Holdings vo svete
Viac ako 47 000 kontraktov
v 40 krajinách sveta!
Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky alebo záujem o naše služby, využite, prosím, Kontaktný formulár. Na Vaše otázky budeme reagovať do 48 hodín.

United Registrar of Systems Slovak, s.r.o.
Zámocká 30
811 01, Bratislava
Slovensko

M: +421 905 454 870
E: info@urs-certifikacia.sk

Kontaktujte nás

Vylúčenie odpovednosti: Publikované materiály | Pravidlá a predpisy | Údaje a loga | Politika | Uľahčenie prístupu