ISO Certifikáty

S certifikátmi, ktoré ponúkame, získa váš podnik konkurenčné výhody, možnosť neustáleho zlepšovania procesov a dôveryhodnosť voči klientom aj dodávateľom.

Každý klient sa certifikáciou automaticky zapojí do koncepcie Operational Safety a stane sa tak členom Akadémie certifikovaných spoločností ACB (Academy of Certified Businesses).

Ponúkame certifikáciu nasledujúcich štandardov:

Certifikácia systému manažmentu kvality

ISO 9001

Certifikácia systému environmentálneho manažmentu

ISO 14001

Certifikácia systému manažmentu BOZP

OHSAS 18001

Certifikácia systému manažmentu akosti v automobilovom priemysle

ISO/TS 16949

Certifikácia systému manažmentu bezpečnosti informácií

ISO 27001

Certifikácia systému manažmentu služieb informačných technológií

ISO 20000

Certifikácia systému manažmentu bezpečnosti potravín (HACCP)

FSSC 22000

Certifikácia systému manažmentu hospodárenia s energiou

ISO 50001

Certifikácia systému spoločenskej zodpovednosti organizácií

SA 8000

Certifikácia manažmentu kontinuity činností organizácie

ISO 22301

Certifikácia systému manažmentu akosti v letectve a kozmonautike

AS 9100

Certifikácia systému manažmentu akosti zdravotníckych prostriedkov

ISO 13485

Certifikácia štandardu bezpečnosti krmív

GMP+ FSA
URS Holdings vo svete
Viac ako 47 000 kontraktov
v 40 krajinách sveta!
Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky alebo záujem o naše služby, využite, prosím, Kontaktný formulár. Na Vaše otázky budeme reagovať do 48 hodín.

United Registrar of Systems Slovak, s.r.o.
Zámocká 30
811 01, Bratislava
Slovensko

M: +421 905 454 870
E: info@urs-certifikacia.sk

Kontaktujte nás

Vylúčenie odpovednosti: Publikované materiály | Pravidlá a predpisy | Údaje a loga | Politika | Uľahčenie prístupu