O nás

United Registrar of Systems je nezávislým certifikačným orgánom pôsobiacim vo viac ako 25 krajinách sveta v rámci nadnárodnej skupiny ROS Group.

Vysoká kvalita a záruka poskytovaných služieb je daná britským akreditačným orgánom UKAS, ktorý veľmi starostlivo kontroluje proces certifikácie klientov a vysokú odbornosť našich pracovníkov.

URS využíva na svoju činnosť unikátnu koncepciu Operational Safety, ktorá prináša svojim klientom výraznú pridanú hodnotu vyjadrenú značnými finančnými úsporami a zaistením bezpečného a rýchleho chodu firmy.

Akreditačné orgány:

UKAS (United Kingdom Accreditatiton Service) pre oblasť certifikácie systémov riadenia podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 13485 a ďalšie.

Britský akreditačný orgán UKAS je členom IAF, ktorý zaisťuje nezávislosť a kompetentnosť akreditačného orgánu UKAS.

IATF (International Automotive Task Force) pre rozvoj automobilovej certifikácie v súlade s normou ISO / TS 16949.

NABCB (National Accreditation Board for Certification Bodies) je indický akreditačný orgán, ktorý je aj členom IAF.

DAC (Dubai Accreditation Centre) je akreditačná agentúra, ktorý URS vybral pre akreditáciu vzhľadom k nariadeniu vlády Dubaja, ktorá požaduje, aby každá spoločnosť produkujúca potraviny vlastnila certifikáciu HACCP alebo ISO 22000.

 

Podrobnú ponuku URS certifikácia nájdete v záložke: ISO Certifikáty

Možnosť overenia platnosti certifikátu vydaného URS.

Ak potrebujete overiť platnosť certifikátu vydaného URS, môžete tak urobiť zde:

Názov firmy:
alebo
Číslo certifikátu:

Formular vedie na stránky Akadémie certifikovaných spoločností, kde je aktívna databáza firiem, ktoré sú certifikované URS. Pre overenie platnosti príslušného certifikátu je možné zadať jeho číslo napr.: 52072/A/0001/UK/Po alebo presný názov firmy. Každá certifikácia má svoje unikátne číslo certifikátu.

Tiež môžete platnosť overiť telefonicky alebo nasmerovať svoj dotaz na email: gen@urs-certifikacia.sk

 

URS Holdings vo svete
Viac ako 47 000 kontraktov
v 40 krajinách sveta!
Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky alebo záujem o naše služby, využite, prosím, Kontaktný formulár. Na Vaše otázky budeme reagovať do 48 hodín.

United Registrar of Systems Slovak, s.r.o.
Zámocká 30
811 01, Bratislava
Slovensko

M: +421 905 454 870
E: info@urs-certifikacia.sk

Kontaktujte nás

Vylúčenie odpovednosti: Publikované materiály | Pravidlá a predpisy | Údaje a loga | Politika | Uľahčenie prístupu