Poptávkový formulár

Radi by sme Vás požiadali o detailné vyplnenie tohoto formuláru, aby sme pre Vás mohli pripraviť čo najpresnejšiu ponuku.

Názov spoločnosti:
Adresa:
Telefón: IČO:
Mobilný telefón: Fax:
Kontaktná osoba: Pozícia:
WWW: E-mail:
Právna forma spoločnosti:
Štandard:
(pre výber viacerých položiek použite klávesu Ctrl)
Činnosti, ktoré sú predmetom certifikácie:
(budú uvedené na certifikáte)
 
Celkový počet zamestnancov (na plný aj čiastočný úväzok celkom):
Počet pracovných smien:
Maximálny počet zamestnancov na jednej smene:
(pokiaľ v spoločnosti nie je smenová prevádzka, zhoduje sa počet zamestnancov s celkovým počtom zamestnancov)
Normálna pracovná doba zamestnanca /deň (v hodinách):
Počet zamestnancov vykonávajúcich obdobnú činnosť :
(napr. administratívni pracovníci)
Počet zamestnancov na čiastočný úväzok:
Priemerný počet zamestnacov sub-dodavateľa:
Pracujú zamestnanci sub-dodavateľa na plný alebo čiastočný úväzok? Plný úväzok
Čiastočný úväzok
Nejde definovať
Vykonávajú zamestnanci sub-dodavateľa obdobné (opakujúce sa) činnosti? Áno
Nie
Nejde definovať
Priemerný počet hodín odpracovaných zamestnancami na čiastočný úväzok vrátane sub-dodavateľov/deň:
Existujú nejaké oblasti/časti štandardu, ktoré sa nedajú aplikovať? Áno
Nie
Pokiaľ áno, uveďte, prosím, článok štandardu (napr. 7.3 a ďalšie):
Počet zamestnancov vo vývoji:
Jedná sa o novú certifikáciu alebo o rozšírenie existujúcej certifikácie? Nová
Rozšírená
Jedná sa o prechod od inej certifikačnej organizácie? Áno
Nie
 
Kontrola – koľko je 4 plus 4 (číslom):
 

Záujemcovia odoslaním formulára súhlasia so spracovaním a zachovaním osobných údajov spoločnosti United Registrar of Systems Czech, s. r. o., v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. „O ochrane osobných údajov“ v znení neskorších predpisov, a to do odvolania písomnou formou.

URS Holdings vo svete
Viac ako 47 000 kontraktov
v 40 krajinách sveta!
Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky alebo záujem o naše služby, využite, prosím, Kontaktný formulár. Na Vaše otázky budeme reagovať do 48 hodín.

United Registrar of Systems Slovak, s.r.o.
Zámocká 30
811 01, Bratislava
Slovensko

M: +421 905 454 870
E: info@urs-certifikacia.sk

Kontaktujte nás

Vylúčenie odpovednosti: Publikované materiály | Pravidlá a predpisy | Údaje a loga | Politika | Uľahčenie prístupu